Längre livslängd och mindre miljöpåverkan

Färistens galvanisering

Våra färistar kännetecknas av en galvanisering som är överlägsen i förhållande till den traditionella, mer miljöbelastande varmgalvaniseringen.

Våra färister i stål är designade med hänsyn till att undvika den dyra och miljömässigt belastande varmgalvaniseringen. Detta görs genom att i stället använda en revolutionerande ny typ av galvanisering, vilket göra att kunden slipper onödiga kostnader. Dessutom släpper vår design ut en väsentligt lägre mängd CO2 än traditionella varmgalvaniserade färister. Vi har använt denna typ av galvanisering sedan 2018.

I designfasen av vårt nya färistsystem, har LHFENCE haft ett samarbete med flera av Europas största stålfabriker, vilket har lett till användningen av den här nya produkten.

Lite teknisk bakgrundskunskap:

Traditionell varmgalvanisering kan läggas på med en tjocklek på ca 45 – 85 µm på standardstål. Stålet doppas i ett 400 ºC varmt zinkbad efter att stålet är färdigarbetat/svetsat. Metoden innebär en del utmaningar med varierande lagertjocklekar, orenheter i zinken, skevheter (spänningar i stålet), m.m. Den här metoden är dessutom miljöfarlig.

LHFENCEs galvanisering görs redan på stålverket där våra stålplattor tillverkas. Detta resulterar i renare zink som är mycket hållbarare än zink från varmgalvanisering. Då LHFENCE-galvaniseringen är hållbarare räcker det med ett tunnare lager zink.

Jord har en mycket korroderade effekt på stålytor, men även här har vår galvanisering en fördel. LHFENCE-galvaniseringen har en konstant låg zinkförlust över tid, medan varmgalvaniseringens zinkförlust accelererar. Illustrationen nedan visar skillnaden mellan varmgalvanisering och LHFENCE-galvanisering:

LHFENCE jämfört med varmgalvanisering


85 varmgalvaniserad yta efter 12 timmars saltspraytest


35 um LHFENCE-galvanisering efter 12 timmars saltspraytest

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Typer av färister

Vi erbjuder följande sex typer av färister

Vinterskydd till färisten

Vi erbjuder vinterskydd till färisten, för områden med mycket snö.

Räcke till färisten

Vi kan leverera stålräcken til de flesta av våra färister

Färist med heavy-duty betongfundament

Denna robusta färist med betongfundament är vår absolut starkaste och uppfyller kraven på hållbarhet och dimensioner för alla typer av anläggningsprojekt.

Flyttbar färist för alla fordon

Den flyttbara färisten är lämplig på platser där man behöver en tillfällig färist. Den står direkt på vägen och kan flyttas med t.ex. en frontlastare.

Färist med stålfundament

Färisten med stålfundament är vår bästsäljande i Europa, och används till både större vägprojekt och till mindre projekt inom t.ex. skogs- och lantbruk.

Färist avsedd för fotgängare

Den här färisten är utformad för platser där fotgängare och cyklister ska passera, t.ex. vid golfbanor och offentliga platser.

Färist med betongfundament

Färisten med betongfundament är även lämplig för större fordon, men används där det finns ett krav på betongfundament, normalt vid större anläggningsprojekt

Flyttbar färist för terränggående fordon

Den flyttbara färisten är lämplig på platser där man behöver en tillfällig färist. Den står direkt på vägen och kan flyttas med t.ex. en frontlastare.