Den flyttbara färisten är ett bra val för projekt med ett tillfälligt behov av en färist eller där behovet flyttar från plats till plats

Designen på vår mobila färist, som är lämplig för alla typer av fordon, är baserad på vår standardfärist i stål. Den enda skillnaden är att färisten ligger ovanpå marken och enkelt kan flyttas vid behov.

Vi har tagit fram ett fundament som gör att passagehöjden endast är 8 cm. Vi har tittat på Vejdirektoratets diagram över farthinder, och designat en färist med ungefär samma geometri. På så sätt garanterar vi att alla normala fordon kan komma över färisten.

Färisten fästs med hjälp av betongelement som säkerställer att den hålls på plats längs ojämna vägar. De flesta vägar är högre i mitten än på sidorna, och med vår design och betongelementen kan färisten stå stabilt på vägen

Färisten består av samma högkvalitetsplattor som vi använder till andra färister i stål. Läs mer om galvaniseringskvaliteten här.

Alla delar i färisten är tillverkade i Danmark.

Utvalda cases

Flyttbar färist

Jordbruk i Sverige

Flyttbar färist för alla fordon