Flyttbar färist för alla fordon

Den flyttbara färisten är ett bra val för projekt med ett tillfälligt behov av en färist eller där behovet flyttar från plats till plats

Designen på vår mobila färist, som är lämplig för alla typer av fordon, är baserad på vår standardfärist i stål. Den enda skillnaden är att färisten ligger ovanpå marken och enkelt kan flyttas vid behov.

Vi använder samma rör som på standardfäristen, men har tagit fram ett fundament som gör att passagehöjden endast är 10 cm. Vi har tittat på Vejdirektoratets diagram över farthinder, och designat en färist med ungefär samma geometri. På så sätt garanterar vi att alla normala fordon kan komma över färisten.

Färisten består av samma högkvalitetsplattor som vi använder till andra färister i stål. Läs mer om galvaniseringskvaliteten här.

Färisten fästs med jordskruvar som säkerställer en effektiv fixering av färisten.

Alla delar i färisten är tillverkade i Danmark.

Utvalda cases

Flyttbar färist

Privat kund på Mittjylland, Danmark

Flyttbar färist för mountainbike-bana

Lantbruk på Västjylland, Danmark

Flyttbar färist för terränggående fordon