Den flyttbara färisten är ett bra val för projekt med ett tillfälligt behov av en färist eller där behovet flyttar från plats till plats

Designen på vår mobila färist, som är lämplig för alla typer av fordon, är baserad på vår standardfärist i stål. Den enda skillnaden är att färisten ligger ovanpå marken och enkelt kan flyttas vid behov.
De senaste åren har färisten bland annat använts i samband med bekämpa och avvärja afrikansk svinpest, där myndigheterna flyttar gallren beroende på var inneslutningen ska ske.
Vi har sålt ett 30-tal färister till de tyska hälso- och livsmedelsmyndigheterna (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Pandemie-Zentrallager-Bayern (PZB) og til Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt).

Fundamentet är utformat så att korsningshöjden endast är 8 cm. Vi har tittat på Vejdirektoratets diagram över farthinder, och designat en färist med ungefär samma geometri. På så sätt garanterar vi att alla normala fordon kan komma över färisten.

Färisten fästs med hjälp av betongelement som säkerställer att den hålls på plats längs ojämna vägar. De flesta vägar är högre i mitten än på sidorna, och med vår design och betongelementen kan färisten stå stabilt på vägen

Färisten består av samma högkvalitetsplattor som vi använder till andra färister i stål. Läs mer om galvaniseringskvaliteten här. 
Alla delar i färisten är tillverkade i Danmark.

Den flyttbara färisten är inte avsedd för kontinuerligt skydd. Om du behöver permanent skydd måste du använda en av våra standard färister. Du kan se en översikt över alla våra typer av färister genom att klicka här.

Se bilder på den mobila färist nedan.

Utvalda cases

Flyttbar färist

Jordbruk i Sverige

Flyttbar färist för alla fordon