Färist med betongfundament

Färisten med betongfundament togs fram 2018 efter att vi såg en ökande efterfrågan på färister med betongfundament till större anläggningsprojekt.

Betongsystemet består av moduler, och baseras på vårt beprövade stålsystem och har många av de samma principerna. Modulerna framställs i stora serier, vilket sänker kostnaden markant.

Konstruktion

Delarna är formpressade och gjuts i samarbete med en dansk betongelementfabrik. Vi använder högkvalitativ betong som kontrolleras enl. normala standarder. Färisten levereras i kompletta paket – alla rör, betongfundament, skruvar, m.m. medföljer.

Då delarna är färdighärdade vid leveransen till kunden, går det att montera en betongfärist på 1 dag, från att entreprenören börjar gräva tills vägen kan öppnas igen.

Vårt betongsystem kan bära upp till 16 ton axellast og följer våra andra färisters bärförmågor. Om du vill läsa mer om bärförmågan kan du klicka här.

Räddningsöppningar för smådjur

I alla våra färister har vi integrerat räddningsöppningar för smådjur – t.ex. för igelkottar som emellanåt hamnar på avvägar under rören. Öppningarna består av kvadratiska hål med 15 cm bredd, och i betongfundamentet till färisten finns det 3 hål per meter. Från betongfundamentet är det dessutom 11 cm mellan marken och den nedre delen av hålet. Det innebär att det kan ramla ner mycket löv och jord i färisten innan räddningsöppningen täcks för och färisten därmed kräver underhål.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Referens

Färist med betongfundament

Naturstyrelsen, Danmark

Färist med betongfundament för vildsvinshägn