Färist med betongfundament

Färisten med betongfundament togs fram 2018 efter att vi såg en ökande efterfrågan på färister med betongfundament till större anläggningsprojekt.

Betongsystemet består av moduler, och baseras på vårt beprövade stålsystem och har många av de samma principerna. Modulerna framställs i stora serier, vilket sänker kostnaden markant. Färisten levereras i kompletta paket – alla rör, betongfundament, skruvar, m.m. medföljer.
Delarna är formpressade och gjuts i samarbete med en dansk betongelementfabrik. Vi använder högkvalitativ betong som kontrolleras enl. normala standarder

Då delarna är färdighärdade vid leveransen till kunden, går det att montera en betongfärist på 1 dag, från att entreprenören börjar gräva tills vägen kan öppnas igen.

Vårt betongsystem följer våra andra färisters bärförmågor. Om du vill läsa mer om bärförmågan kan du klicka här.

Referens

Färist med betongfundament

Naturstyrelsen, Danmark

Färist med betongfundament för vildsvinshägn