Flyttbar färist för terränggående fordon

Den flyttbara färisten för terränggående fordon är ett bra val vid projekt med ett tillfälligt behov av en färist eller där behovet flyttas från plats till plats

Designen på vår mobila färist, som är lämplig för alla typer av fordon, är baserad på vår standardfärist i stål. Den enda skillnaden är att färisten ligger ovanpå marken och enkelt kan flyttas vid behov.

Höjden är 24 cm på den högsta punkten och p.g.a. höjden är färisten endast lämplig för terränggående fordon, som t.ex. traktorer, bilar med fyrhjulsdrift, fyrhjulingar och liknande. Färisten används även på en del MTB-spår. Antingen som hinder eller som en ”grind” här MTB-spåret går genom en inhägnad.

Systemet är lite billigare än den flyttbara lösningen för alla typer av fordon.

Vi använder samma designprincip som på våra andra färister i stål – kurvade starka stålplattor som hopbultade tål den nödvändiga belastningen.

Galvaniseringskvaliteten och styrkan på färisterna följer våra andra system. Du kan läsa mer om galvaniseringen här, och här kan du läsa mer om styrkan på färisten.styrken på færisten.

Alla delar i färisten är tillverkade i Danmark.

Utvalda cases

Flyttbar färist

Privat kund på Mittjylland, Danmark

Flyttbar färist för mountainbike-bana

Lantbruk på Västjylland, Danmark

Flyttbar färist för terränggående fordon