Färist med heavy-duty betongfundament

Vårt absolut starkaste färistsystem är konstruerat utifrån önskemål från kunder med högt ställda krav. Färisterna uppfyller därmed krav på hållbarhet och dimensioner från både Trafikverket i Sverige och vägarbeten i bland annat Tyskland.

Designen bygger på prefabricerade betongelement tillverkade av höghållfast betong. Delarna i färisten monteras på plats i den storlek kunden önskar. Konceptet är i princip detsamma som för övriga system; löpande-band-produktion vilket ger lägre priser.

Hållbarheten för systemet beräknas enligt Eurocode och vi kan erbjuda dynamiska axeltryck på över 24 ton. Detta innebär att vi kan erbjuda färister som klarar de högsta broklasskraven i Nordeuropa och självfallet både i Tyskland och Sverige.
Om du vill läsa mer om bärförmågan kan du klicka här.

Färisten går snabbt att montera och vägen kan öppnas redan samma dag som markarbetet påbörjas. Betongelementen kan levereras med kranbil vilket innebär att de lätt kan lyftas på plats direkt från lastbilen.

Ett paddskyddssystem är inbyggt i betongelementen så utgångar till djuren är redan en del av konstruktionen. Trappan “upp i friheten” är ingjuten i betongelementen.

Sidofundamenten levereras som standard med bulthål för flänsmontage av stängelstolpar. Stängselstolpar vid sidan av gallret (flänsstängsel) kan därför monteras direkt på betongelementen om så önskas.
Våra färister är utformade med en mycket hög galvaniseringskvalitet. Du kan läsa mer om vår galvanisering här.

Har du några frågor eller vill du veta mer om oss? Varmt välkommen att höra av dig.