Färist med heavy-duty betongfundament

Vårt absolut starkaste färistsystem är konstruerat utifrån önskemål från kunder med högt ställda krav. Färisten är godkänd för användning på offentliga vägar i hela Nordeuropa och uppfyller styrka och dimensionskrav från bland annat Trafikverket i Sverige samt danskt och tyskt vägväsen.

Designen bygger på prefabricerade betongelement tillverkade av höghållfast betong. Delarna i färisten monteras på plats i den storlek kunden önskar. Konceptet är i princip detsamma som för övriga system; löpande-band-produktion vilket ger lägre priser.

Hållbarheten för systemet beräknas enligt Eurocode och vi kan erbjuda dynamiska axeltryck på över 24 ton. Detta innebär att vi kan erbjuda färister som klarar de högsta broklasskraven i Nordeuropa och självfallet både i Tyskland och Sverige.
Om du vill läsa mer om bärförmågan kan du klicka här.

Montering

Färisten går snabbt att montera och vägen kan öppnas redan samma dag som markarbetet påbörjas. Betongelementen kan levereras med kranbil vilket innebär att de lätt kan lyftas på plats direkt från lastbilen.

Sidofundamenten levereras som standard med bulthål för flänsmontage av stängelstolpar. Stängselstolpar vid sidan av gallret (flänsstängsel) kan därför monteras direkt på betongelementen om så önskas.

Exit för smådjur

Det finns ett inbyggt paddskyddssystem i betongelementen, vilket innebär att utgångar för alla smådjur redan är del av själva konstruktionen.
I samtliga betongelement finns det tre hål per meter där djuren kan passera, och på sidan av färisten finns det en gjuten ramp som leder upp till 15 cm breda exithål.
Hålen i betongelementen är placerade lite högre, vilket innebär att det kan falla ner upp till 36 cm löv och jord i färisten innan hålet täcks för. Det kommer med andra ord dröja länge innan färisten kräver underhåll i form av rensning från löv m.m.

Alla våra färister är utformade med en mycket hög galvaniseringskvalitet. Du kan läsa mer om vår galvanisering här.

Har du några frågor eller vill du veta mer om oss? Varmt välkommen att höra av dig.

PATRIC YXKLINT
Försäljning i Sverige
070-3674439 & patric.bygg@telia.com

Utvalda cases

Färist med Heavy-Duty betongfundament

Trafikverket, Sverige

Heavy-Duty färister till Trafikverket, E20 i Västa Götaland