Färist avsedd för fotgängare

Den färist som vi har tagit fram för fotgängare används exempelvis i skogar eller golfbanor där det är viktigt att gående trafik kan passera

Färisten för fotgängare har i stort sett samma design som vår standardfärist, men skillnaden är att rören är fyrkantiga och enklare för personer att gå på.

Färisten har satts upp efter önskemål från golfbanor i Sverige och Tyskland, där man har problem med att hålla bl.a. vildsvin och vilt från banorna. Samtidigt finns det önskemål att kunna köra över med golfväskor över färisterna. Kompromissen är denna design som har levererats till flera kunder. Ett annat krav är att kunna passera på cykel.

Som kund ska man vara uppmärksam på att färisten är en kompromiss, och att den inte är lika avvisande för vissa djurarter som vår standardfärist med runda rör.

Prismässigt ligger den här färisten något över vårt standardsystem.

Du kan läsa mer om galvaniseringskvalitet här.
Du kan läsa mer om de olika styrkorna vi levererar färisten i här.

Alla delar i färisten är tillverkade i Danmark.

Udvalgte cases  

Färist avsedd för fotgängare

Kommun på Nordjylland, Danmark

Fotgängarvänliga färister med stålfundament till dansk kommun

Privat kund i Tyskland

Fotgängarvänliga färistar med stålfundament

Hamburg-Holm Golf, Tyskland

Fotgängarvänlig färist med stålfundament för golfklubb