Färist avsedd för fotgängare

Den här färisten är utformad för platser där fotgängare och cyklister ska passera, t.ex. vid golfbanor och offentliga platser.

Flyttbar färist för terränggående fordon

Den flyttbara färisten är lämplig på platser där man behöver en tillfällig färist. Den står direkt på vägen och kan flyttas med t.ex. en frontlastare.