Tag Archive for: landscape-small

Niederösterreich, Österrike

Galvaniserad färist på 2x3 meter med stålfundament

Färist med räcke i Tyskland

Färist med stålfundament och stålräcke

Privat bonde, Kanton Basel, Schweiz.

Färist med stålfundament och galvaniserade rör

Jordbruk i Sverige

Flyttbar färist för alla fordon

Privat kund på Mittjylland, Danmark

Flyttbar färist för mountainbike-bana

Lantbruk på Västjylland, Danmark

Flyttbar färist för terränggående fordon