Tag Archive for: Færist standard beton

Färist med betongfundament

Färisten med betongfundament är även lämplig för större fordon, men används där det finns ett krav på betongfundament, normalt vid större anläggningsprojekt