Tag Archive for: Færist heavy duty

Färist med heavy-duty betongfundament

Denna robusta färist med betongfundament är vår absolut starkaste och uppfyller kraven på hållbarhet och dimensioner för alla typer av anläggningsprojekt.