Tag Archive for: Færist flytbar alle

Flyttbar färist för alla fordon

Den flyttbara färisten är lämplig på platser där man behöver en tillfällig färist. Den står direkt på vägen och kan flyttas med t.ex. en frontlastare.