Våra färister kan bära upp till 24 ton axellast

Färistens styrka och bärförmåga

Med hjälp av en genomtänkt design är det möjligt att skapa färistar i alla möjliga storlekar och för alla möjliga typer av belastning

Det finns ingen standardmetod för att fördela fordons belastning på underlaget som är gemensam för alla de länder vi säljer våra färister till. Därför har vi valt att kategorisera våra färister utifrån 3 belastningsklasser: klass I, II och III (KLI, KLII och KLIII).

Klasserna är uppdelade på följande sätt:
KLI: fordon upp till 3500 kg.
KLII: upp till 10 ton axellast. Alltså normal lastbilstrafik. Få lastbilar per vecka med låg hastighet.
KLIII: upp till 16 ton axellast. Specialtransporter och många lastbilar per vecka.

I en del länder, som t.ex. Norge, finns det speciella krav för amtsvägar (fylkesvägar) och annat. I dessa fall kan vi tillverka en ännu starkare färist, en KLIV. KLIV tål axellaster på över 20 ton med mycket höga hastigheter.

Alla våra färisters kritiska delar är beräknade enligt Eurocode av externa ingenjörsfirmor (COWI Danmark och DIS Danmark) baserat på ovanstående belastningsklasser. Beräkningsrapporterna innehas av LHFENCE.

Utöver de teoretiska beräkningarna, har det utförts en rad statistiska verkstadstester av hållbarheten på fundamentet under olika förhållanden. De första av våra system har nu testats i verkligheten i mer än 6 år utan nämnvärda fel på några komponenter. Vi har använt erfarenheter och beräkningar från de första systemen till att förbättra och konstruera de efterkommande modellerna.

Styrka/bärförmåga

Konstruktionen är beräknad av en extern ingenjörsfirma, och LHFENCE kan vid begäran lämna ut beräkningsrapporten.

Utvalda cases

Vi har hjälpt många olika branscher

Naturstyrelsen, Danmark

Färist med betongfundament för vildsvinshägn

Danska Försvaret, Danmark

Färist med stålfundament för tung trafik

Trafikverket, Södra Götaland i Sverige

Färist med stålfundament till Trafikverket i södra Götaland

Skei Seter, Norge

Färist med stålfundament och vinterskydd som tillval

Aalborg Kommun, Danmark

Färist med stålfundament och obehandlade rör

Skogsbruk i Trøndelag, Norge

Galvaniserad färist med stålfundament för skogsväg

Lantbruk i Aust-Agder, Norge

Galvaniserad färist med stålfundament för lantbruk

Kan du inte bara bygga färisten själv?

Eller be en ingenjörsfirma att designa den från grunden?

Basel-Lan, Schweiz

Galvaniserad färist på 2x3 meter med stålfundament

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.