Fundament:
Hela ristkonstruktionen är byggd av stål, vilket helt eliminerar behovet för ett gjutet fundament. Som fundament ska en stödfyllning upprättas under stöden vilken ska anpassas efter mängden trafik och belastningen. I sandiga områden är det oftast tillräckligt att avlägsna jorden, jämna ut och lägga risten direkt på den utjämnade sanden. 
 
Styrka/belastning:
Normalt kan ristsystemet konstrueras för maximal bärighet på 12 ton per axel. Det är dock möjligt att lägga fler stöd under hjulspåren och därmed uppnå ett maximalt axeltryck på upp till 18 ton. Bärigheten kan också skalas ned så att man till exempel kan konstruera en riktigt prisvärd rist som klarar tyngden från en ATV.
 
 
 
 
 
Bild från beräkningsrapporten.
 
 
 
Konstruktionen är beräknad av en extern ingenjörsfirma och LHFENCE kan på anmodan lämna ut beräkningsrapporten.